S C M Technologies ขอต้อนรับเข้าสู่ปี 2018


     S C M Technologies ขอต้อนรับเข้าสู่ปี 2018 ด้วยการเปิดเว็บใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบรับอนาคตที่โลกของเราจะเข้าสู่สังคม Cyber อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมดีไซน์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเราผสมผสานอย่างลงตัวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งรูปแบบการใช้งานที่ง่ายทั้งบน PC และ Smartphone

     ที่สำคัญในปีนี้ S C M Technologies เข้าสู่ปีที่ 9 อย่างเต็มตัวบนเส้นทางสาย IT เราต้องขอขอบพระคุณทั้ง ลูกค้า – Partner ที่คอยอยู่เคียงข้างเรามาตลอด เราจะพัฒนาการให้บริการ รวมถึง Product ใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับองค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อตอกย้ำคุณภาพของการบริการดังสโลแกนของเราที่ว่า 
"Excellent IT"
Auther : admin scm
Topic : News | Posted : 27-01-2018 12:01น.

NEWS & EVENT

Happy New Year 2019

S C M Technologies : Officially Welcome to Neww Year 2019

Happy New Year 2019

S C M Technologies : Officially Welcome to Neww Year 2019

No.1 Of The Flash

ความก้าวหน้าของ Technologies อย่างต่อเนื่อง ทำให้อุปกรณ์ IT ต่างๆทั้งในระดับ Micro และ Macro

The World Best Hyper Converged

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเหมือนฟ้าผ่า รวมไปถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์

Leader Of Datacenter Switch

หากกล่าวถึงอุปกรณ์ Network ที่สำคัญ เราต้องนึกถึง Switch เป็นอันดับแรก ซึ่งก็มีหลากหลายแบรนด์

S C M Technologies ขอต้อนรับเข้าสู่ปี 2018

ด้วยการเปิดเว็บใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบรับอนาคตที่โลกของเราจะเข้าสู่สังคม Cyber อย่างเต็มรูปแบบ